Nasza Kancelaria

Kancelarię Krzyszowski Pojasek i Partnerzy stworzyliśmy przekonani, że misja adwokata to przede wszystkim profesjonalne, kompleksowe i skuteczne rozwiązanie sprawy, z jaką zwrócił się do nas Klient.

Stawiamy na jakość, indywidualne podejście, bezpośredni i stały kontakt oraz nastawienie na przeprowadzenie sprawy od początku do sukcesu na końcu.

Nasi Klienci często podkreślają, że cenią sobie pewność pełnego zaangażowania naszej Kancelarii. Kiedy my skupiamy się na obsłudze prawnej, nasi Klienci skupiają się na swoich obowiązkach. 

Nasza Kancelaria

100%

uwzględnionych wniosków o upadłość konsumencką

600

ponad 600 przeprowadzonych postępowań sądowych

100%

otwartych postępowań restrukturyzacyjnych

Nasze specjalizacje

Restrukturyzacje

Restrukturyzacje

Restrukturyzacja firmy to procedura, po której otwarciu wszelkie umowy (leasingu, najmu itp.) nie mogą być rozwiązane, a przedsiębiorca zobowiązany jest do spłacania tylko bieżących zobowiązań firmy.

Istnieją cztery podstawowe formy postępowania restrukturyzacyjnego: postępowanie o zatwierdzenie układu, postępowanie sanacyjne, przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe.

 

Dla przedsiębiorcy, który w odpowiednim momencie otwarł postępowanie restrukturyzacyjne, kluczową korzyścią jest fakt, iż prawodawca w takim wypadku wyłączył odpowiedzialność za niezgłoszenie wniosku o upadłość. 

Adwokaci Andrzej Krzyszowski i Piotr Pojasek są doradcami restrukturyzacyjnymi, a Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej przedsiębiorców.

Zobacz więcej
Odpowiedzialność członków zarządów

Odpowiedzialność członków zarządów

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu ponoszą osobistą odpowiedzialność za zobowiązania cywilnoprawne spółki z o.o., jeśli nie wystąpią w odpowiednim terminie o upadłość lub restrukturyzację spółki.

Tożsama regulacja zawarta jest w art. 116 Ordynacji podatkowej w odniesieniu do zobowiązań publicznoprawnych. Wierzyciele oraz organy podatkowe często korzystają z tych przepisów, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.
Członkowie zarządu mogą jednak bronić się przed taką odpowiedzialnością, nawet wtedy gdy nie zgłosili w terminie wniosku upadłościowego lub nie doprowadzili do otwarcia restrukturyzacji, m.in. wykazując brak zaistnienia szkody po stronie wierzyciela.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu tego typu postępowań zarówno po stronie wierzycieli jak i członków zarządów. 

Zobacz więcej
Upadłości konsumenckie

Upadłości konsumenckie

Upadłość konsumencka to procedura przeznaczona dla ludzi, którzy wpadli w spiralę długów i nie mają szans na ich spłacenie. Prawidłowo przeprowadzona daje drugą szansę i pozwala na nowy start.

W sprzyjających okolicznościach Sąd może orzec o umorzeniu zobowiązań dłużnika bez dodatkowych kosztów. 

 

Niezmiernie istotną kwestią jest właściwe przygotowanie procedury, tak by rozpatrujący ją Sąd, uwzględnił wniosek o upadłość konsumencką. 

Kancelaria Krzyszowski Pojasek i Partnerzy ma wysoko wyspecjalizowany zespół prawników, którzy łącząc doświadczenie ze skutecznością, pomogą Państwu we właściwym przygotowaniu wniosku o upadłość konsumencką.

Zobacz więcej
Upadłości przedsiębiorstw

Upadłości przedsiębiorstw

Upadłość przedsiębiorstw to procedura znana pod potoczną nazwą upadłość firm. Obowiązuje ona przedsiębiorców, których firmy stały się niewypłacalne.

Sytuacja niewypłacalności przedsiębiorstwa zachodzi, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ma dwa nieuregulowane zobowiązania i gdy ich termin płatności przekracza trzy miesiące. 

Bardzo ważnym elementem procedury upadłości firm jest kompletny, właściwy formalnie, wniosek o upadłość przedsiębiorstwa, tak by Sąd go uwzględnił. 

Kancelaria Krzyszowski Pojasek i Partnerzy specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców, którzy mają obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość. 

Zobacz więcej
Kredyty indeksowane i denominowane

Kredyty indeksowane i denominowane

Problem z legalnością umów o kredyt „frankowy” wynika zasadniczo z dwóch przyczyn: 1. skonstruowania umowy z użyciem asymetrii kursowej (co może znajdować uzasadnienie ekonomiczne i finansowe, ale prawne już niekoniecznie); 2. użycia mechanizmu indeksacji z powołaniem się na miernik nieobiektywny i nieweryfikowalny.

Kancelaria Krzyszowski Pojasek i Partnerzy od 2017 roku prowadzi postępowania w sprawach „frankowych”.

Zobacz więcej
Prawo karne

Prawo karne

Zawiłości polskiego prawa, niejednoznaczne przepisy i ciągłe ich zmiany sprawiają, że przedsiębiorcy mogą spotkać się z zarzutami karnymi lub skarbowymi. 

Obrona przed aparatem państwowym wymaga profesjonalnej obsługi prawniczej, zrozumienia prawideł istniejących w gospodarce oraz doskonałej świadomości aktualnych przepisów prawa.

Niezmiernie ważna dla przedsiębiorcy jest stała opieka prawna na każdym etapie ewentualnego procesu: od postawienia zarzutów, zatrzymania, zabezpieczenia środków aż do procesu sądowego.

Kancelaria Krzyszowski Pojasek i Partnerzy specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, gospodarczego i skarbowego.

Zobacz więcej