Prawo karne

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy świadczy kompleksową pomoc w sprawach karnych. Prawnicy Kancelarii pełnią z powodzeniem funkcje obrońców i pełnomocników w postępowaniach karnych oraz karnoskarbowych, dotyczących m.in.:

- prania brudnych pieniędzy,

- korupcji menadżerskiej,

- wyzbywania się majątku oraz utrudniania egzekucji,

- obrotu środkami odurzającymi,

- przestępstw i wykroczeń skarbowych,

- zorganizowanych grup przestępczych

- wypadków drogowych oraz prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości,

- przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu,

- i innych.

Kancelaria Kusak Krzyszowski i Partnerzy prowadzi postępowania karne na wszystkich ich etapach, począwszy od postępowania przygotowawczego aż do właściwego postępowania przed sądem. Kancelaria świadczy natychmiastową pomoc w razie zatrzymania, przeszukania oraz wniosku o tymczasowy areszt.

Pełniąc funkcję obrońcy niejednokrotnie staramy się doprowadzić do umorzenia postępowania karnego na etapie przygotowawczym (prowadzonym przez Policję, Prokuraturę etc.) bez wnoszenia aktu oskarżenia do Sądu. Natomiast w przypadku reprezentowania interesów pokrzywdzonych, staramy się doprowadzić do jak najszybszego naprawienia wyrządzonej szkody w ramach postępowania karnego, tak by uniknąć długotrwałego postępowania na drodze cywilnej.

Wiemy, jak ważny jest pilny kontakt z adwokatem w przypadku postawienia zarzutów oraz wniosku o tymczasowy areszt, w związku z czym nasz telefon jest czynny  także w dni wolne (weekendy, święta).

Skuteczne reprezentowania Klientów w postępowaniach z zakresu prawa karnego jest możliwe m.in. ze względu na bogate doświadczenie w wielu skomplikowanych i wielotomowych sprawach karnych. W ramach prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego, Kancelaria współpracuje ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi.